VRÁTENIE TOVARU

Kategórie
 
 
 
 
 

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy/

KOMU: PRODOMO design s. r. o., Piešťanská 7, Bratislava 831 02

ADRESA DODANIA: CHOOZE shop, Májkova 2, Bratislava 811 07

E-SHOP PREDÁVAJÚCEHO: www.chooze.sk

E-MAIL PREDÁVAJÚCEHO: shop@chooze.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy: /podľa zákona 102/2014 odstúpením od zmluvy zákazník ruší celú objednávku t.j. vracia spať všetky produkty zo zrušenej objednávky/

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie

DÁTUM OBJEDNANIA / DÁTUM PRIJATIA OBJEDNÁVKY:

MENO A PRIEZVISKO SPOTREBITEĽA:

ADRESA SPOTREBITEĽA:

E-MAIL SPOTREBITEĽA: Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie

PLATBU ŽIADAM VRÁTIŤ NA ČÍSLO ÚČTU: Ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe

PODPIS SPOTREBITEĽA: Iba ak odosielate v tlačenej podobe

DÁTUM:

POUČENIE: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru /uzavretia zmluvy o poskytnutí služby/ uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na adresu prevádzky CHOOZE shop, Májkova 2, 81107 Bratislava. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám /je potrebné vrátiť kompletnú objednávku, ktorú rušíte/. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári /podľa Vašej voľby/.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia